Потписивање протокола са Ветеранима Републике Српске

У Беогрду 13.06.2016 потписан Проткол са Ветеранима Републике Српске

ПРОТОКОЛ

о сарадњи на одбрани Републике Српске, заштити права бораца и жртава отаџбинског рата

Сачињен 13.02.2016. године у Београду,између:

1) Удружења „РЕПУБЛИКА СРПСКА – ЧАСТ ОТАЏБИНE“ из Београда, које заступа предсједник, генерал Родољуб Анђић и
2) Удржења „ВЕТЕРАНИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ“ из Добоја, које заступа предсједник Душко Вукотић ...

Протокол о сарадњи можете затражити на меилу office@castotadzbine.com